Archiwa blogu

Nareszcie ! Autostrada A2 otwarta !

Dziś o świcie samochody przejechały nowo otwartą autostradą A2.  Nareszcie Warszawa po ciężkich zmaganiach i oczekiwaniach  ma dostęp do autostrady. Niespodzianka na Euro 2012!

Read the rest of this entry

Reklamy

Opóźnione odcinki A1, A2 i A4

Minister transportu Sławomir Nowak powiedział w Sejmie, że opóźniona jest budowa odcinków autostrad A1, A2 i A4. Zapewnił, że w miarę możliwości resort będzie pomagał i mobilizował wykonawców do szybszych prac.

Wśród przyczyn opóźnień inwestycji autostradowych szef resortu transportu wymieniał przyczyny obiektywne, jak m.in. ulewne deszcze jesienią 2010 r. i wiosną 2011 r., które rozmywały nasypy i utrudniały dostęp do placu budowy, czy liczne stanowiska archeologiczne na trasie budowanych dróg.

Read the rest of this entry

Rząd rozwiązał problem korków

Rząd rozwiązał problem korków

Znowelizowana ustawa o drogach publicznych

Uchwalona w piątek nowela wprowadza do polskiego prawa unijne przepisy, które mają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej.

Chodzi o nowelizację w sumie sześciu ustaw – w tym ustawy o drogach publicznych – która wdraża do polskiego prawa zapisy unijnej dyrektywy z 2008 r. o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W dyrektywie opisano procedury, dotyczące zarówno dróg na etapie projektu, budowy, jak i użytkowania. W Polsce do transeuropejskiej sieci drogowej należy ok. 4,8 tys. km dróg, którymi zarządzają generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad oraz prezydenci miast na prawach powiatu.

Za przyjęciem ustawy głosowało 229 posłów, 180 było przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu.

Podczas prac parlamentarnych posłowie komisji infrastruktury doprecyzowali zawarte w rządowym projekcie nowelizacji definicje odnoszące się do oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, definicje audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych, a także klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. Podczas trzeciego czytania Sejm przyjął jeszcze kilka poprawek doprecyzowujących treść przepisów.

Ustawa przewiduje konieczność czterokrotnego przeprowadzenia audytu przy budowie nowych odcinków dróg: na etapie koncepcji, projektu, po wybudowaniu, ale przed dopuszczeniem ruchu oraz w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy ruchu na danej drodze.

Dyrektywa, którą nowelizacja wprowadza do polskiego prawa, zakłada, że państwa członkowskie UE wdrożą jej zapisy najpóźniej do 19 grudnia 2010 r. W marcu 2011 r. media informowały, że Polska może stracić nawet 46 mld zł unijnego dofinansowania na budowę dróg, bo jej nie wprowadziła. Ówczesny minister infrastruktury mówił, że nie ma takiego zagrożenia, a generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad stosuje w praktyce zapisy dyrektywy, choć formalnie nie została ona wdrożona.

Projektem wdrażającym dyrektywę do polskiego prawa rząd zajmował się już w sierpniu 2011 r., jednak Sejm poprzedniej kadencji nie zdążył uchwalić tych zmian. Dlatego rząd zajął się projektami jeszcze raz i przyjął je w grudniu ub.r.

Źródło

Jak wyglądają drogi na Euro

Jak wyglądają drogi na Euro

%d blogerów lubi to: